Rostat kaffe

Vad du ska tänka på när du rostar ditt egna kaffe

När det kommer till kaffe, och kaffets smak, är varje moment i tillverkningsprocessen betydelsefullt. Det är inte bara kaffebönorna som har olika smak, utan smaken påverkas även av hur kaffet rostas, mals, förpackas och tillreds. Om man är ute efter ett smakrikt kaffe ska man se till att det har gått så kort tid som möjligt mellan de olika stegen i kaffetillverkningsprocessen. Anledningen till detta är att kaffe har en tendens att få en mildare smak om det exempelvis kommer i kontakt med luft under längre tid, samtidigt som luften gör så att kaffet blir torrare och kan förändra smak även av den anledningen.

Skillnaden mellan kaffen

I praktiken kan detta innebära att man ska leta efter så färskt kaffe som möjligt. Allra färskast är kaffet förmodligen om man rostar det själv. Om man däremot inte har något större intresse för, eller lust till, att rosta och mala sitt eget kaffe går det utmärkt att vända sig till ett kafferosteri eller annan kaffeproducent som tillhandahåller färskt kaffe.

Rostning

Rostningen i sig är även det någonting som påverkar bland annat kaffets styrka; hur starkt respektive milt det är. Kaffe som är ljudrostat har en mildare smak, jämfört med kaffe som är mörkrostat som har en starkare smak. Däremellan finns det en gradskala där kaffet kan vara mellanrostat, och allt däremellan. Hur kaffet ska vara rostat beror dels på hur man har tänkt brygga det, men också på hur starkt eller svagt man vill ha kaffet.

Om man går till en kaffehandel eller ett rosteri kan de ofta fixa diverse kaffeblandningar för att skapa en kaffesmak som passar ens egna preferenser så bra som möjligt. Då olika kaffebönor har olika karaktär ger det också det slutliga kaffet olika egenskaper och smak. Även färdigmalt kaffe som inhandlas på matvarubutiker kan ibland innehålla en blandning av olika kaffebönor.

Hållbarhet

En fördel med att rosta sitt eget kaffe är att kaffebönorna är väldigt hållbara innan de har rostats. Detta gör så att man, om man skulle vilja, kan köpa större andelar orostade kaffebönor – jämfört med mängden rostade kaffebönor man kanske vill inhandla åt gången. Efter att man har rostat kaffet rekommenderas det att man dricker upp det inom en kortare framtid, för att ta tillvara på det bästa av kaffets smaker.

Vad du ska tänka på när du rostar ditt egna kaffe

Det finns detaljerade guider om hur man gör för att rosta sitt kaffe.

Några saker som kan vara bra att känna till när det kommer till att rosta sitt eget kaffe är följande:

  • För att kunna rosta ditt eget kaffe behöver du orostade kaffebönor och en rostningsmaskin. De orostade kaffebönorna är ofta ljusa i färgen, vanligtvis beige, gula eller gröna. Det är först när de har rostat som de får sin bruna färg.
  • Temperaturen på maskinen kan uppgå till runt 288 grader. När man rostar kaffebönorna är det viktigt att se till att röra runt dem hela tiden så att de inte bränns.
  • När kaffebönorna hettas upp kommer de svälla i storlek och få andra färger. I början kan de inta en grågrön eller gyllene färg, och när de blir ännu varmare växer de i storlek och poppar till. De kan därmed fördubbla sin ursprungliga storlek.
  • Efter att kaffebönorna har rostats ytterligare kommer oljorna i dem börja komma fram ur kaffebönorna, vilket även det bidrar till att ge bönorna en brun färg. Efter ungefär tre till fyra minuter brukar kaffebönorna poppa till en gång till, och det är detta som är signalen för att de är färdigrostade.
  • Hur länge man rostar kaffebönorna beror på vilken smak man vill att det slutgiltiga kaffet ska ha. Om man vill ha ett lättare eller mildare kaffe kan man rosta kaffebönorna en kortare tid, runt sju minuter, medan om man vill ha ett starkare och mörkare kaffe kan man rosta uppemot fjorton minuter.