Kaffets historia

Kaffets historia

Det finns flera legender om hur och när kaffebönor upptäcktes, från mellan 500 och 600 år e.vt. En av legenderna som ofta berättas handlar om ett par får – eller möjligtvis getter –  i Etiopien som började äta kaffebönor och därefter började röra sig energiskt och hoppigt. När fårherden upptäckte hur de betedde sig, och vad de hade fått i sig, kände denne sig manad att testa att äta växten själv – och upplevde samma uppiggande effekt som hade synts hos djuren. Herden plockade ner några av frukterna från trädet och tog med sig dem till en munk för att visa vad de hade hittat. Munken var dock inte lika entusiastisk över upptäckten, och kastade genast kaffebönorna i en brasa. Detta gjorde så att en doft spred sig i rummet som lockade till sig andra munkar, som plockade ut de rostade kaffebönorna ur brasan, krossade dem och bryggde kaffe genom att hälla vatten över dem.

Mellan 1500-talet och 1600-talet

Då nedteckningar från förr kan skilja sig från nedteckningar som görs idag – exempelvis genom att det var vanligt att blanda historiebeskrivningar med fantasier förr – kan det vara svårt att veta vad i det som faktiskt stämde och inte, med dagens mått mätt. De flesta nedteckningar över dessa historier från förr är från 1500-talet, vilket innebär att de med stor sannolikhet har traderats muntligt i många år innan de skrevs ner och kan därmed ha genomgått en mängd olika förändringar för att passa rådande sätt att berätta historier, idéer om förr och tidsförändringen från förr till nu. Att kaffeträden upptäcktes i dagens Etiopien och dess omkringliggande länder verkar det dock finnas flera belägg för.

Under 1500-talet och 1600-talet började kaffe sprida sig runtom i Mellanöstern och Afrika, vilket också gjorde att det efter en tid kom i kontakt med länder i Europa. I och med att det pågick handel mellan hamnarna i Egypten och Italien ledde det också till att kaffe började spridas vidare. När kaffebönan fortfarande var ny rådde det tvivel bland katolikerna i Italien kring huruvida drycken skulle ses som acceptabel eller inte. Det var i början av 1600-talet som den dåvarande påven i Italien, Clemens VIII, beslutade att drycken skulle tillåtas och därefter öppnades det första kaffehuset i Venedig.

När kaffet väl hade etablerat sig i Italien tog det inte lång tid innan det började sprida sig till andra delar av Europa, och även kaffehus blev ett koncept som spred sig och blev till en viktig mötesplats där människor kunde mötas för att samtala om religion, politik, filosofi och handel. Kaffehusen uppskattades dock inte av alla, och bland annat kungen i England, Charles II, försökte stänga ner dem då de ansågs vara en plats där folk spred negativa rykten om bland annat kungen själv.

Nederländerna började under början av 1600-talet stal med sig kaffeträd från Mocka och planterade dem i landets botaniska trädgård, och när träden hade odlats och frodats började de transporteras vidare till deras kolonier – vilka i sin tur kom att bli viktiga kaffeleverantörer till Europa. För att utöka kaffeproduktionen ytterligare började Européerna bygga kaffekolonier i Sydamerika och de karibiska öarna som de tvingade afrikanska slavar att sköta om. I samband med detta spreds även kaffedrickande till Nordamerika och bland annat amerikanska soldater började dricka kaffe som slavarna hade odlat.

1700-talet och framåt

Under slutet av 1700-talet hade kaffe spridit sig som dryck till nästan alla delar av världen, och har sedan dess fortsatt att vara väldigt populärt. Det har bland annat skapats en mängd olika kafferosterier, tekniker för att förvara kaffe så det håller längre, bryggmetoder och liknande. Det började drickas som sällskapsdryck, inte bara på kaffehus, utan även på caféer, hemma hos folk och runtom på offentliga ställen. I dagsläget, 2019, är kaffe en av de mest populära dryckerna i världen. Det beräknas drickas runt 400 miljarder koppar kaffe årligen i världen – där Sverige är det land som det dricks näst mest kaffe i (efter Finland som är högst på listan) med 1,211 koppar kaffe per dag och invånare.