Malet kaffe i ett kaffemått

Färdigmalt kaffe – Hur olika typer påverkar smaken

Kaffeälskare vet att kaffets smak påverkas av flera faktorer, och en av de viktigaste är malningsgraden. När man maler kaffebönorna frigörs aromer och smaker som bidrar till den färdiga dryckens smakprofil. Ju färskare kaffet är malen, desto mer intensiv smak får man. Därför väljer många att mala sitt eget kaffe för att få den bästa smakupplevelsen. Men det betyder inte att färdigmalt kaffe alltid är sämre. Det finns flera anledningar till varför man kan välja att köpa färdigmalt kaffe, såsom bekvämlighet och tidsbesparing.

Vad påverkar kaffets smak?

Kaffets smak beror på flera faktorer, inklusive kaffebönans ursprung och kvalitet, rostning, malningsgrad och tillredningsmetod. Varje faktor bidrar till den unika smakprofilen för varje kopp kaffe.

Malningsgradens betydelse för kaffets smak

När man maler kaffebönorna frigörs aromer och smaker som påverkar den färdiga dryckens smakprofil. Ju finare malningsgrad desto snabbare tillredningssätt krävs och desto starkare smak får man. Grovmalt kaffe kräver långsam bryggning för att få fram smakerna. Det är viktigt att välja rätt malningsgrad beroende på vilken tillredningsmetod man använder.

Fördelar med att mala sitt eget kaffe

Att mala sitt eget kaffe kan vara ett bra alternativ för den som vill ha större kontroll över smaken och färskheten på kaffet. Genom att mala kaffet precis innan det ska bryggas får man ut det bästa av smakerna. Dessutom kan man blanda olika typer av kaffebönor och justera malningsgraden för att skapa sin egen personliga smakupplevelse. En annan fördel är att man kan spara pengar på lång sikt genom att köpa hela kaffebönor istället för färdigmalt.

Nackdelar med att mala sitt eget kaffe

Att mala sitt eget kaffe kräver viss investering i en kaffekvarn och tar också tid och ansträngning. Det kan vara mer praktiskt att köpa färdigmalt kaffe för den som vill ha en enkel och bekväm lösning.

Varianter av färdigmalt kaffe

Färdigmalt kaffe finns i olika varianter beroende på malningsgraden. Vanligtvis står det på förpackningen hur fint eller grovt kaffet är malen och vilken tillredningsmetod som passar bäst för varje variant. 

När man köper färdigmalt kaffe förekommer det ofta i flera olika varianter, utifrån hur finmalet respektive grovkornigt det har blivit malt. Det står vanligtvis på förpackningen både hur finkornigt respektive grovkornigt kaffet är malt, men också vilken tillredningsmetod som lämpar sig bäst för det specifika kaffet. Hur ett kaffe blivit malt beror på vilken typ av bryggmetod det är tänkt att användas till. En bra minnesregel kan vara att ju finare ett kaffe är malt, desto snabbare tillredningssätt är det anpassat för. Samma sak gäller tvärtom: Ju grövre ett kaffe är malt, desto långsammare bryggning är det lämpat för. Rent konkret skulle det kunna exemplifieras utifrån följande:

  • Espresso: Finkornigt kaffe.
  • Aeropress: Finkornigt kaffe, men något mindre finkornigt än för espresso.
  • Bryggmaskiner med pappersfilter: Medelmalt kaffe.
  • Franskpress: Grovkornigt kaffe.

Anledningen till att det kan vara viktigt att kaffet är malt på ett visst sätt handlar om att det kan vara en förutsättning för att kaffet ska kunna bryggas så smidigt som möjligt. Om man exempelvis använder finkornigt kaffe i exempelvis en franskpress är sannolikheten större att det kommer hamna kaffepulver i kaffet man har tänkt dricka, då det kommer smita förbi det inbyggda kaffefiltret när man pressar ner det. Om man använder grovkornigt kaffe till att göra exempelvis espresso kommer det istället leda till att kaffet blir vattnigt då vattnet kommer rinna rakt igenom det utan att ta med sig någon större mängd smak.

Utöver att se till att man kaffe som är malt på det sättet som är lämpat för den tillredningsmetoden man har tänkt använda finns det inga definitiva riktlinjer för vilket kaffe man ska välja eller dylikt – då det ofta är en smaksak. Av den anledningen är det enda sättet att hitta sitt perfekta kaffe att testa sig fram.

Om man skulle vilja börja mala sitt kaffe själv går det ofta ganska snabbt, och allt som behövs är en kaffekvarn av något slag samt rostade kaffebönor. På så sätt kan man även testa sig fram när det gäller smaker, genom att blanda olika typer av kaffebönor och liknande.