Malet kaffe i ett kaffemått

Färdigmalt kaffe – Hur olika typer påverkar smaken

Det är när kaffet mals som dess smak blir framträdande. Ju mer nyligen kaffet maldes, desto mer kommer smaken att komma fram. Av den anledningen kan vissa personer föredra att mala sitt eget kaffe, framför att köpa färdigmalt. Att ett kaffe är färdigmalt behöver dock absolut inte betyda att det är sämre än något annat kaffe, och det finns flera anledningar till att köpa färdigmalt kaffe också – inte minst för att det är smidigt och innebär mindre jobb för en själv.

När man köper färdigmalt kaffe förekommer det ofta i flera olika varianter, utifrån hur finmalet respektive grovkornigt det har blivit malt. Det står vanligtvis på förpackningen både hur finkornigt respektive grovkornigt kaffet är malt, men också vilken tillredningsmetod som lämpar sig bäst för det specifika kaffet. Hur ett kaffe blivit malt beror på vilken typ av bryggmetod det är tänkt att användas till. En bra minnesregel kan vara att ju finare ett kaffe är malt, desto snabbare tillredningssätt är det anpassat för. Samma sak gäller tvärtom: Ju grövre ett kaffe är malt, desto långsammare bryggning är det lämpat för. Rent konkret skulle det kunna exemplifieras utifrån följande:

  • Espresso: Finkornigt kaffe.
  • Aeropress: Finkornigt kaffe, men något mindre finkornigt än för espresso.
  • Bryggmaskiner med pappersfilter: Medelmalt kaffe.
  • Franskpress: Grovkornigt kaffe.

Anledningen till att det kan vara viktigt att kaffet är malt på ett visst sätt handlar om att det kan vara en förutsättning för att kaffet ska kunna bryggas så smidigt som möjligt. Om man exempelvis använder finkornigt kaffe i exempelvis en franskpress är sannolikheten större att det kommer hamna kaffepulver i kaffet man har tänkt dricka, då det kommer smita förbi det inbyggda kaffefiltret när man pressar ner det. Om man använder grovkornigt kaffe till att göra exempelvis espresso kommer det istället leda till att kaffet blir vattnigt då vattnet kommer rinna rakt igenom det utan att ta med sig någon större mängd smak.

Utöver att se till att man kaffe som är malt på det sättet som är lämpat för den tillredningsmetoden man har tänkt använda finns det inga definitiva riktlinjer för vilket kaffe man ska välja eller dylikt – då det ofta är en smaksak. Av den anledningen är det enda sättet att hitta sitt perfekta kaffe att testa sig fram.

Om man skulle vilja börja mala sitt kaffe själv går det ofta ganska snabbt, och allt som behövs är en kaffekvarn av något slag samt rostade kaffebönor. På så sätt kan man även testa sig fram när det gäller smaker, genom att blanda olika typer av kaffebönor och liknande.