Bryggmetoder

Det finns flera olika bryggmetoder man kan använda sig av när man vill tillreda kaffe. Vilken metod som passar bäst beror på vilka faktorer man tycker är viktiga, såsom smak, hastighet, pris eller bekvämlighet. Här nedan kommer en beskrivning av några bryggmetoder som finns samt hur tillvägagångssättet för att fixa kaffe går till med dem.